PROVOZNÍ ŘÁD REKREAČNÍHO STŘEDISKA RAJNOŠKY

Rajnošky

Provozovatel – VSP

1/Finanční vyrovnání za ubytování a služby s tím spojené provede host v den nástupu ,není li dohodnuto jinak .Výše platby je dána předem a její základní výše je dána ceníkem .

2/Při placení ubytování host obdrží klíče od ubytování .Nástup na pobyt je od 14hod. není li dohodnuto jinak .

3/Host zaplatí správci vratnou kauci 2000 kč – při předání objektu host platí 21kč/noc rekreační poplatek obci (18-65let) a spotřebované energie měřené elektroměry dle tarifu dodavatele.

4/Správce daného ubytování sepíše s hostem stav elektroměru

5/V den vracení smluveného pobytu host uvolní ubytování do 10hod. není li dohodnuto jinak a předá vše ve stavu v jakém převzal.

6/Host se chová šetrně a zodpovědně ke svěřenému inventáři v daných prostorech a je povinen uhradit každou ztrátu ,poškození inventáře nebo objektu ,která vznikla po dobu jeho pobytu a to částkou ,kterou stanoví provozovatel objektu.

7/V každém objektu rekreačního střediska je přísně zakázáno kouřit !!

8/Provozovatel střediska neodpovídá za škody vzniklé na majetku hosta a neodpovídá za věci vnesené a odložené .

9/V případě využití ubytovacích služeb host podpisem provozního řádu souhlasí se zpracováním osobních údajů i GDPR.

10/Všichni návštěvníci ubytovacích zařízení dbají na čistotu a pořádek v objektu chat a jejích okolí .

11/Pobyt zvířat v objektu chat je možný pouze po dohodě s provozovatelem a za přepodkladu že nebudou rušit a omezovat okolní chaty .Majitel je povinen veškeré exkrementy po svých zvířatech uklidit .

12/Motorová vozidla musí parkovat výhradně na parkovišti ve středisku k tomu určených.

13/Odstoupení od smlouvy poskytování ubytování a to bez nároku na náhradu může provozovatel vždy při hrubém porušení základního a morálního kodexu.

14/Potvrzením rezervace a zaplacením za ubytování host souhlasí s provozním řádem rekreačního střediska Rajnošky.

15/Se vstupem na pozemek rekreačního střediska a chat postupeje každý souhlas se všemi body tohoto řádu a zavazuje se k jeho dodržování .Za případné následky plynoucí z porušení řádu nese každá osoba plnou odpovědnost.

16/

STORNO PODMÍNKY

0-30 dní před nástupem 100% ze zaplacené zálohy

31 a více dní před nástupem 50% ze zaplacené zálohy